โปรแกรมทัวร์

FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9

ประเทศ รัสเซีย
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 57,990 บาท
สายการบิน Airarabia

FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9

ประเทศ จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 39,990 บาท
สายการบิน Airarabia

FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL

ประเทศ ไทย
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 11,965 บาท
สายการบิน Lion Air

FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน

ประเทศ ไทย
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,965 บาท
สายการบิน Lion Air/ Air Asia

FT-SVO3U01B-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก White night 8 วัน 6 คืน-3U

ประเทศ รัสเซีย
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 55,965 บาท
สายการบิน Sichuan Airline

FT-BETDM05-เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3 วัน 2 คืน

ประเทศ ไทย
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 7,490 บาท
สายการบิน SL/FD/DD

FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 15,965 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-TFUVZ09A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง เขาสี่ดารุณี ไม่ลงร้านช้อป 6วัน 5คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 27,965 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-TFUVZ10A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง รถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป 6วัน 5คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 23,965 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-DYGVZ03P บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5 วัน 4 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 7,965 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 8,965 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 16,965 บาท
สายการบิน Vietjet Air

FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,965 บาท
สายการบิน Vietjet Air

FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,965 บาท
สายการบิน Vietjet Air