โปรแกรมทัวร์

FT-KWEFD01C-เที่ยวฟิน กุ้ยหยาง กุ้ยโจว อลังการเขาหมื่นยอด 6 วัน 5 คืน-FD

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 12,990 บาท
สายการบิน Air Asia

FTCSXVZ02A - จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิชิตสะพานกระจก ฉางซา 4วัน 3คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 8,888 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 14,990 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-PKXVZ04P-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนหมื่นลี้ 6 วัน 4 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,990 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-CGOVZ01A-เจิ้งโจว ซีอาน ตามรอยประวัติศาสตร์แดนมังกร 6 วัน 5 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 19,990 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-PKXVZ03A - เที่ยวฟิน ปักกิ่ง สวนสนุกป๊อปมาร์ท ธีม ปาร์ค 5 วัน 3 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 21,990 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-CGOVZ02A - เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี ถ้ำหินหลงเหมิน 4 วัน 3 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 14,990 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-CGOVZ03A-เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี วัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 18,990 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 18,990 บาท
สายการบิน VIETJET

FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 21,990 บาท
สายการบิน VIETJET

FT-PKXVZ05P-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,990 บาท
สายการบิน VIETJET

FTKWLVZ01A - กุ้ยหลิน นาขั้นบันได หยางซั่ว 6วัน 5คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,990 บาท
สายการบิน Vietjet Air

FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 8,990 บาท
สายการบิน Vietjet Air

FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 15,990 บาท
สายการบิน Vietjet Air