โปรแกรมทัวร์

FTCSXVZ02A - จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิชิตสะพานกระจก ฉางซา 4วัน 3คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 8,888 บาท
สายการบิน Thai Veitjet Air

FT-PKXVZ02P-เที่ยวฟิน ปักกิ่ง เมืองหลวงแดนมังกร 5 วัน 3 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 13,990 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-CGOVZ01A-เจิ้งโจว ซีอาน ตามรอยประวัติศาสตร์แดนมังกร 6 วัน 5 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 28,990 บาท
สายการบิน Veitjet Air

FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 18,990 บาท
สายการบิน VIETJET

FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 24,990 บาท
สายการบิน VIETJET

FT-PKXVZ01P - เที่ยวฟิน ปักกิ่ง มหานครหัวใจแดนมังกร 6 วัน 4 คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 11,990 บาท
สายการบิน VIETJET

FTKWLVZ01A - กุ้ยหลิน นาขั้นบันได หยางซั่ว 6วัน 5คืน - VZ

ประเทศ จีน
ราคาเริ่มต้นท่านละ ​ 9,990 บาท
สายการบิน Vietjet Air