รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ01A240427A1 27 Apr - 02 May 2024 6D5N FTKWLVZ01A - กุ้ยหลิน นาขั้นบันได หยางซั่ว 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 18,990 > 12,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ