รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTFUVZ05A240420A1 20 - 25 Apr 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 19,990 > 16,990 Full
FTTFUVZ05A240426A1 26 Apr - 01 May 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 22,990 > 18,990 Available
FTTFUVZ05A240430A1 30 Apr - 05 May 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 22,990 > 18,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ