รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTFUVZ05A240522A1 22 - 27 May 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 15,555 19,990 > 16,990 > Available
FTTFUVZ05A240524A1 24 - 29 May 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 15,555 16,990 > 19,990 > Available
FTTFUVZ05A240529A1 29 May - 03 Jun 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 22,990 > 19,990 Available
FTTFUVZ05A240531A1 31 May - 05 Jun 2024 6D 5N FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 19,990 22,990 > Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ