รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTCGOVZ03A240430B1 30 Apr - 04 May 2024 5D 4N FT-CGOVZ03A-เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี วัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 25,990 > 22,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTCGOVZ02A240422B1 22 - 25 Apr 2024 4D 3N FT-CGOVZ02A - เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี ถ้ำหินหลงเหมิน 4 วัน 3 คืน - VZ Veitjet Air 19,990 > 15,990 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTCGOVZ01A240425B1 25 - 30 Apr 2024 6D 5N FT-CGOVZ01A-เจิ้งโจว ซีอาน ตามรอยประวัติศาสตร์แดนมังกร 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 31,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ