รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTCGOVZ03A240430B1 30 Apr - 04 May 2024 5D 4N FT-CGOVZ03A-เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี วัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 25,990 > 22,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTCGOVZ02A240422B1 22 - 25 Apr 2024 4D 3N FT-CGOVZ02A - เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี ถ้ำหินหลงเหมิน 4 วัน 3 คืน - VZ Veitjet Air 19,990 > 15,990 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Full

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-CGOVZ02A - เจิ้งโจว ซีอาน สุสานจิ๋นซี ถ้ำหินหลงเหมิน 4 วัน 3 คืน - VZ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่าในเมืองเจิ้งโจว

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เจิ้งโจว

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: XIN YUAN HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่าในเมืองหัวซาน

ลั่วหยาง - ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - หัวซาน

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: XIN YUAN HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่าในเมืองหัวซาน

เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง - ถนนคนเดินอิสลาม

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: -

หัวซาน - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง -  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Flights
Veitjet Air
Departure Flight: VZ3548 (16:55 - 22:00)
Arrival Flight: VZ3549 (22:55 - 02:20+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 19,990 > 15,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 19,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 19,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 11,000
พักเดี่ยว 3,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,990
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
22 - 25 Apr 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTCGOVZ01A240425B1 25 - 30 Apr 2024 6D 5N FT-CGOVZ01A-เจิ้งโจว ซีอาน ตามรอยประวัติศาสตร์แดนมังกร 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 31,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ