รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FT-PKXVZ02P240228B1 28 Feb - 03 Mar 2024 5D 3N FT-PKXVZ02P-เที่ยวฟิน ปักกิ่ง เมืองหลวงแดนมังกร 5 วัน 3 คืน-VZ Veitjet Air 21,990 > 16,990 > 13,990 Available
FT-PKXVZ02P240229B1 29 Feb - 04 Mar 2024 5D 3N FT-PKXVZ02P-เที่ยวฟิน ปักกิ่ง เมืองหลวงแดนมังกร 5 วัน 3 คืน-VZ Veitjet Air 21,990 > 16,990 > 13,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ