รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTPKXVZ01P240301B1 01 - 06 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ01P - เที่ยวฟิน ปักกิ่ง มหานครหัวใจแดนมังกร 6 วัน 4 คืน - VZ VIETJET Available
FTPKXVZ01P240302B1 02 - 07 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ01P - เที่ยวฟิน ปักกิ่ง มหานครหัวใจแดนมังกร 6 วัน 4 คืน - VZ VIETJET Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTPKXVZ02A240308A1 08 - 13 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 24,990 Available
FTPKXVZ02A240309A1 09 - 14 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 24,990 Available
FTPKXVZ02A240315A1 15 - 20 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 24,990 Available
FTPKXVZ02A240316A1 16 - 21 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 24,990 Available
FTPKXVZ02A240322A1 22 - 27 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 24,990 Available
FTPKXVZ02A240323A1 23 - 28 Mar 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 24,990 Available
FTPKXVZ02A240329A1 29 Mar - 03 Apr 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 25,990 Available
FTPKXVZ02A240330A1 30 Mar - 04 Apr 2024 6 D 4 N FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ VIETJET 25,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Available

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-PKXVZ02A-ปักกิ่ง เที่ยวฟิน นั่งรถไฟสายโรแมนติค กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน-VZ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

สนามบินปักกิ่งต้าชิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก-นั่งรถบัส 2 ชั้น-ชมเมือง-หอฟ้าเทียนถาน-หวังฝูจิ่ง-เมืองโบราณใต้ดิน

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

ขึ้นรถไฟชมวิวไปกำแพงเมืองจีน(ด่านจวีหยงกวน)-ร้านยาบัวหิมะ-สนามกีฬาโอลิมปิค รังนก-พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTION TOUR : สวนสนุกปักกิ่งยูนิเวอร์แซล

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ศูนย์ผลิตภัณฑ์อัญมณีหยก-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ช้อปปิ้ง Soluna-สนามบินปักกิ่ง

วันที่ 6 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

สนามบินปักกิ่งต้าชิง– สนามบินสุวรรณภูมิฯ

Flights
VIETJET
Departure Flight: VZ3718 (20.20-02.00+1)
Arrival Flight: VZ3719 (03.00-07.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 25,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 25,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 25,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 6,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,990
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
32
Period
29 Mar - 03 Apr 2024
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTPKXVZ01A240306A1 06 - 10 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 21,990 Available
FTPKXVZ01A240307A1 07 - 11 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 21,990 Available
FTPKXVZ01A240313A1 13 - 17 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 22,990 Available
FTPKXVZ01A240314A1 14 - 18 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 22,990 Available
FTPKXVZ01A240320A1 20 - 24 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 22,990 Available
FTPKXVZ01A240321A1 21 - 25 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 22,990 Available
FTPKXVZ01A240327A1 27 - 31 Mar 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 22,990 Available
FTPKXVZ01A240328A1 28 Mar - 01 Apr 2024 5 D 3 N FT-PKXVZ01A-เที่ยวฟิน แดนมังกร มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน-VZ VIETJET 22,990 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ