รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTBSG901A240719A1 19 - 24 Jul 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
FTTBSG901A240726A1 26 - 31 Jul 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Available

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จอร์เจีย
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: ดินเนอร์
โรงแรม: Biography Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซี่

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซาร์จาร์ - ทบิลิซี่ จอร์เจีย-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: Intourist Hotel หรือ SNO Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ป้อมอนานูรี–Stepantsminda-อนุสรณ์สถาน รัสเซีย จอร์เจีย-นั่งรถ 4WD-โบสถ์เกอเกตี้

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: Biography Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซี่

เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ไร่ไวน์ Villa Mosavali พิเศษ! ชิมไวน์ 3 ชนิด – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: Biography Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซี่

เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–อุพลิสชิเค่–ศูนย์การค้า TBILISI MALL

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า
โรงแรม: -

ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่--หอนาฬิกาบิดเบี้ยว-ป้อมปราการนาริคาล่า(รวมขึ้น กระเช้า)-พระแม่แห่งจอร์เจีย-โรงอาบน้ำแร่โบราณด้านนอก-โบสถ์เมเตห์คี-ฃสะพานแห่งสันติภาพ- ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี-สนามบินทบิลิซี่-สนามบินซาร์จาร์

วันที่ 6 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Flights
Airarabia
Departure Flight: G9822/G9293 (09.00-12.25/13.25-16.40)
Arrival Flight: G9294/G9821 (17.30-20.35/22.25-07.20+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 43,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 43,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 43,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 20,000
พักเดี่ยว 7,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 9,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
2
Period
19 - 24 Jul 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email