รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTDMEG901A240720A1 20 - 26 Jul 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTDMEG901A240725A1 25 - 31 Jul 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTDMEG901A241012A1 12 - 18 Oct 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTDMEG901A241019A1 19 - 25 Oct 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTDMEG901A241026A1 26 Oct - 01 Nov 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 57,990 Available
FTDMEG901A241107A1 07 - 13 Nov 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 57,990 Available
FTDMEG901A241121A1 21 - 27 Nov 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 57,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ