รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
FTDYGVZ03P240715B1 15 - 19 Jul 2024 5D 4N FT-DYGVZ03P บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 9,965 > 16,965 > 7,965 Full
FTBETDM02V240718V1 18 - 20 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน Lion Air/ Air Asia 9,965 Available
FTBETDM01V240718V1 18 - 20 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL Lion Air 11,965 Available
FTTFUVZ08A240719A1 19 - 24 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
FTSVO3U01B240719A1 19 - 26 Jul 2024 8 D 6 N FT-SVO3U01B-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก White night 8 วัน 6 คืน-3U Sichuan Airline 55,965 Available
FTTBSG901A240719A1 19 - 24 Jul 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Full
FTKWLVZ06A240720A1 20 - 25 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 > 14,965 > 10,965 Waitlist
FTDMEG901A240720A1 20 - 26 Jul 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTBETDM02V240720V1 20 - 22 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน Lion Air/ Air Asia 10,965 Available
FTBETDM01V240721V1 21 - 23 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL Lion Air 12,965 Available
FTBETDM02V240721V1 21 - 23 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน Lion Air/ Air Asia 10,965 Available
FTTFUVZ08A240724A1 24 - 29 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
FTBETDM02V240725V1 25 - 27 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน Lion Air/ Air Asia 9,965 Available
FTDMEG901A240725A1 25 - 31 Jul 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTTBSG901A240726A1 26 - 31 Jul 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
FTTFUVZ08A240726A1 26 - 31 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
FTBETDM02V240727V1 27 - 29 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน Lion Air/ Air Asia 10,965 Available
FTKWLVZ06A240727A1 27 Jul - 01 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 10,965 14,965 > 12,965 > Available
FTBETDM01V240728V1 28 - 30 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM01V- เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม ล่องเรือเกาะทวด 3 วัน 2 คืน - SL Lion Air 12,965 Available
FTBETDM02V240728V1 28 - 30 Jul 2024 3D 2N FT-BETDM02V-เบตง มนต์เสน่ห์ทะเลหมอก ล่องเรือได้บุญ ชมทะเลสาบเกาะทวด 3 วัน 2 คืน Lion Air/ Air Asia 10,965 Available
FTDYGVZ03P240729B1 29 Jul - 02 Aug 2024 5D 4N FT-DYGVZ03P บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 11,965 > 16,965 > 8,965 Available