รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTDYGVZ03P240715B1 15 - 19 Jul 2024 5D 4N FT-DYGVZ03P บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 16,965 > 7,965 9,965 > Full
FTDYGVZ03P240729B1 29 Jul - 02 Aug 2024 5D 4N FT-DYGVZ03P บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 16,965 > 8,965 11,965 > Available
FTDYGVZ03P240826B1 26 - 30 Aug 2024 5D 4N FT-DYGVZ03P บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5 วัน 4 คืน - VZ Veitjet Air 8,965 16,965 > Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTDYGVZ02P240802B1 02 - 07 Aug 2024 6D 5N FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 18,965 > 11,965 Available
FTDYGVZ02P240807B1 07 - 12 Aug 2024 6D 5N FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 18,965 > 13,965 Available
FTDYGVZ02P240816B1 16 - 21 Aug 2024 6D 5N FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 11,965 18,965 > Available
FTDYGVZ02P240821B1 21 - 26 Aug 2024 6D 5N FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 11,965 18,965 > Available
FTDYGVZ02P240830B1 30 - 30 Aug 2024 6D 5N FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 11,965 18,965 > Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ