รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTFUVZ08A240717A1 17 - 22 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
FTTFUVZ08A240719A1 19 - 24 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
FTTFUVZ08A240724A1 24 - 29 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
FTTFUVZ08A240726A1 26 - 31 Jul 2024 6D 5N FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ Thai Veitjet Air 18,965 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Available

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-TFUVZ08A-เฉิงตู จิ่วไจ้โกว ต้ากู่ปิ่งชวน 6 วัน 5 คืน-VZ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: CELEBRITY JIUZHAIGUO HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เมืองเฉิงตู – ตูเจียงเอี้ยน - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน - จิ่วไจ้โกว

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: CELEBRITY JIUZHAIGUO HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางของอุทยาน)

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: MAOXIAN INTER HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

จิ่วจ้ายโกว – อุทยานต๋ากู่ปิงชวน – เมืองเม่าเสี้ยน

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: HANG CHENG HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เม่าเสี้ยน-ตูเจียงเยี่ยน-จตุรัสหย่างเทียนวู่-รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่-เฉิงตู-ถนนคนเดินโบราณจิ่นหลี่

วันที่ 6 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - หมีแพนด้ายักษ์  - ร้าน POP MART - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเมืองเทียนฟู่ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Flights
Thai Veitjet Air
Departure Flight: VZ3680 (18.25-22.30)
Arrival Flight: VZ3681 (23.30-01.40+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,965
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 21,965
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 21,965
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 10,000
มัดจำ 10,000
ที่ว่าง
8
Period
17 - 22 Jul 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email