รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTFUVZ06B240501A1 01 - 06 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTTFUVZ06B240502A1 02 - 07 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTTFUVZ06B240503A1 03 - 08 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTTFUVZ06B240504A1 04 - 09 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
FTTFUVZ06B240505A1 05 - 10 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 15,990 Available
FTTFUVZ06B240506A1 06 - 11 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 15,990 Available
FTTFUVZ06B240507A1 07 - 12 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 15,990 Available
FTTFUVZ06B240508A1 08 - 13 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
FTTFUVZ06B240509A1 09 - 14 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
FTTFUVZ06B240510A1 10 - 15 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
FTTFUVZ06B240511A1 11 - 16 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
FTTFUVZ06B240513A1 13 - 18 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 15,990 Available
FTTFUVZ06B240514A1 14 - 19 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 15,990 Available
FTTFUVZ06B240515A1 15 - 20 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
FTTFUVZ06B240516A1 16 - 21 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06B-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTFUVZ06A240420A1 20 - 25 Apr 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 19,990 > 8,990 Available
FTTFUVZ06A240423A1 23 - 28 Apr 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 19,990 > 9,990 > 8,990 Full
FTTFUVZ06A240425A2 25 - 30 Apr 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 9,990 Waitlist
FTTFUVZ06A240425A1 25 - 30 Apr 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 19,990 > 9,990 Available
FTTFUVZ06A240426A1 26 Apr - 01 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 19,990 > 10,990 12,990 > Available
FTTFUVZ06A240427A1 27 Apr - 02 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 19,990 > 10,990 12,990 > Available
FTTFUVZ06A240429A1 29 Apr - 04 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 10,990 12,990 > 19,990 > Available
FTTFUVZ06A240430A1 30 Apr - 05 May 2024 6D5N FT-TFUVZ06A-เที่ยวฟิน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 12,990 > 10,990 19,990 > Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ