รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTDMEG901A240720A1 20 - 26 Jul 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
FTDMEG901A240725A1 25 - 31 Jul 2024 7 D 5 N FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9 Airarabia 59,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Available

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-DMEG901A-รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน-G9
ทวีป: ยุโรป    ประเทศ: รัสเซีย
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: Intourist Kolomenskoye Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, มอสโคว

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซาร์จาร์ - มอสโคว

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: Intourist Kolomenskoye Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, มอสโคว

พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์เบซิล-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: Octyabrskaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เซนปีเตอร์เบิร์ก

มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟ-ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ-โบสถ์หยดเลือดด้านนอก-อิสระช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ Option Tour : ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำเนวา

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: Octyabrskaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เซนปีเตอร์เบิร์ก

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: Intourist Kolomenskoye Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, มอสโคว

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว โดยรถไฟ-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต

วันที่ 6 มื้ออาหาร: เช้า
โรงแรม: -

ตลาดอิสไมโลโว่-สนามบินโดโมเดโดโว,มอสโคว-สนามบินซาร์จาร์

วันที่ 7 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Flights
Airarabia
Departure Flight: G9824/G9958 ()
Arrival Flight: G9951/G9821 ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 59,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 59,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 30,000
พักเดี่ยว 7,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 10,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
20
Period
20 - 26 Jul 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email