รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTBSG901A240719A1 19 - 24 Jul 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Full
FTTBSG901A240726A1 26 - 31 Jul 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
FTTBSG901A241011A1 11 - 16 Oct 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
FTTBSG901A241018A1 18 - 23 Oct 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
FTTBSG901A241101A1 01 - 06 Nov 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 42,990 Available
FTTBSG901A241108A1 08 - 13 Nov 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 42,990 Available
FTTBSG901A241115A1 15 - 20 Nov 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 42,990 Available
FTTBSG901A241205A1 05 - 10 Dec 2024 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 43,990 Available
FTTBSG901A241227A1 27 Dec 2024 - 01 Jan 2025 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 49,990 Available
FTTBSG901A241230A1 30 Dec 2024 - 04 Jan 2025 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 49,990 Available
FTTBSG901A241231A1 31 Dec 2024 - 05 Jan 2025 6D 4N FT-TBSG901A-จอร์เจีย ชมวิวหลักล้าน พักบนเขาในอ้อมกอดเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน-G9 Airarabia 49,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ