รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ06A240713A1 13 - 18 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 > 9,965 Available
FTKWLVZ06A240720A1 20 - 25 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 14,965 > 12,965 Available
FTKWLVZ06A240727A1 27 Jul - 01 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 14,965 > Available
FTKWLVZ06A240803A1 03 - 08 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 Available
FTKWLVZ06A240810A1 10 - 15 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 14,965 Available
FTKWLVZ06A240817A1 17 - 22 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ01B240629A1 29 Jun - 04 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 9,965 14,990 > Full
FTKWLVZ01B240629A2 29 Jun - 04 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 14,990 > 9,965 Full
FTKWLVZ01B240803A1 03 - 08 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 14,990 Available
FTKWLVZ01B240810A1 10 - 15 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 14,990 Available
FTKWLVZ01B240817A1 17 - 22 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 14,990 Available
FTKWLVZ01B241012A1 12 - 17 Oct 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTKWLVZ01B241019A1 19 - 24 Oct 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTKWLVZ01B241026A1 26 - 31 Oct 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 16,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ05A240713A1 13 - 18 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 16,965 18,990 > Available
FTKWLVZ05A240720A1 20 - 25 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 18,965 20,990 > Available
FTKWLVZ05A240727A1 27 Jul - 01 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 20,990 > 18,965 Available
FTKWLVZ05A240803A1 03 - 08 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTKWLVZ05A240810A1 10 - 15 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 18,990 Available
FTKWLVZ05A240817A1 17 - 22 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 17,990 Available
FTKWLVZ05A241012A1 12 - 17 Oct 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 20,990 Available
FTKWLVZ05A241019A1 19 - 24 Oct 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 19,990 Available
FTKWLVZ05A241019A1 19 - 24 Oct 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 20,990 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ