รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ01B240629A1 29 Jun - 04 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 14,990 > 9,965 Full
FTKWLVZ01B240629A2 29 Jun - 04 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 14,990 > 9,965 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Full

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-KWLVZ01B-กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันได ล่องแแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน-VZ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: ดินเนอร์
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองกุ้ยหลิน -  เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เมืองกุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงเซิ่น - การแสดงโชว์ Dream like

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: YANGSHUO IMPRESSION HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เมืองกุ้ยหลิน - เขาเซียงกง -  ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง - OPTION SHOW: IMPRESSION LIU SANJIE

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

OPTION : ภูเขาหรูยี่ฟง - เมืองโบราณต้าซี - ตึกเซียวเหยา - ย่านตงซีเซี่ยง

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เมืองกุ้ยหลิน - สวนเจ็ดดาว - เขาอูฐ - วัดซีเสีย - ถ้ำเจ็ดดาว - ประตูโบรานกูหนานเหมิน -  ถนนคนเดินเจิ้งหยางลู่ 

วันที่ 6 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

เมืองกุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา - สนามบินกุ้ยหลิน -สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Flights
Vietjet Air
Departure Flight: VZ3698 (14.15-18.00)
Arrival Flight: VZ3699 (19.00-20.50)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 14,990 > 9,965
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 15,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
29 Jun - 04 Jul 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email