รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTDYGVZ02P240626B2 26 Jun - 01 Jul 2024 6D 5N FT-DYGVZ02P บินตรง จางเจียเจี้ย ท่อง 2 เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน - VZ Veitjet Air 18,965 > 11,965 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ