รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTYIHQW01A240226A1 26 Feb - 03 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW01A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 16,990 > 14,790 Full
FTYIHQW01A240226A3 26 Feb - 03 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW01A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 16,990 > 14,790 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ