รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTYIHQW02A240303B1 03 - 09 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 17,990 > 15,990 Full
FTYIHQW02A240303B4 03 - 09 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 15,990 17,990 > Full
FTYIHQW02A240303B3 03 - 09 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 15,990 17,990 > Full
FTYIHQW02A240303B2 03 - 09 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 15,990 17,990 > Full
FTYIHQW02A240309B2 09 - 15 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 15,990 17,990 > Full
FTYIHQW02A240309B4 09 - 15 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 15,990 18,990 > Full
FTYIHQW02A240309B1 09 - 15 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 17,990 > 15,990 Full
FTYIHQW02A240321B1 21 - 27 Mar 2024 7D 6N FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW Qingdao Airlines 17,990 > 15,990 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Full

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-YIHQW02A อี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ท่อง 2 เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง ฟ่งหวง 7 วัน 6 คืน - QW
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: ดินเนอร์
โรงแรม: YICHANG MEIJI BOYUE HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว ในเมืองอี๋ชาง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินซานเสีย -  เมืองอี๋ชาง

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: CHANGDE YUNXI HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 5 ดาว ในเมืองฉางเต๋อ

ล่องเรือชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - บ้านเกิดชวีหยวน - สวนดอกท้อ - เมืองฉางเต๋อ

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: CHA XI TAI HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 5 ดาว ในเมืองฝูหรง

เมืองฉางเต๋อ - เมืองจางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน - ออฟชั่นเสริม !! ล่องเรือชมทิวทัศน์ทะเลสาบเป่าเฟิงหู -  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้ง - เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงยามราตรี

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: FENGTIAN HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองฟ่งหวง

เมืองโบราณฝูหรง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานหงเฉียว – เที่ยวเมืองโบราณฟ่งหวง

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: GUI YUAN ZHENPIN HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, อุทยานหวู่หลิงหยวน

เมืองฟ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย

วันที่ 6 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: YICHANG MEIJI BOYUE HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว ในเมืองอี๋ชาง

เมืองจางเจียเจี้ย – ออฟชั่นเสริม!! สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ใบชา -  ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องหยก - เมืองอี๋ชาง

วันที่ 7 มื้ออาหาร: เช้า
โรงแรม: -

เมืองอี๋ชาง - สนามบินซานเสีย; อี๋ชาง – สนามบินดอนเมือง; กรุงเทพฯ

Flights
Qingdao Airlines
Departure Flight: QW6192 (14:35 - 19:00)
Arrival Flight: QW6191 (11:20 - 13:35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,990 > 15,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 18,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 18,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
03 - 09 Mar 2024
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์