รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTTFUVZ06C240622A1 22 - 27 Jun 2024 6D5N FT-TFUVZ06C-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์ดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ Vietjet Air 12,965 > 9,965 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Full

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-TFUVZ06C-เฉิงตู ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน สวนสวรรค์ดอกไม้ 6 วัน 5 คืน-VZ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: VINIE HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เฉิงตู – เมืองโบราณหวงหลงซี-ถนนสายน้ำเหมยซาน-เมืองเล่อซาน

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: VINIE HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

ฝายตงเฟิง-ผาพระพุทธรูปพันหยวน-เล่อซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: VINIE HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เล่อซาน-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-วัดฝูหู่

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เล่อซาน-เฉิงตู-สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ Manhua Manor-ถนนโบราณจิ่นหลี่

วันที่ 6 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - หมีแพนด้ายักษ์  - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเมืองเทียนฟู่ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

Flights
Vietjet Air
Departure Flight: VZ3680 (18.50 - 22.50)
Arrival Flight: VZ3681 (23.50 - 01.55+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,965 > 9,965
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 15,965
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,965
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 10,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
22 - 27 Jun 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email