รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ06A240713A1 13 - 18 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 9,965 12,965 > Available
FTKWLVZ06A240720A1 20 - 25 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 14,965 > Available
FTKWLVZ06A240727A1 27 Jul - 01 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ06A-กุ้ยหลิน งามล้ำทุ่งแก้วกระจกส่องฟ้า อลังการเขาร้อยยอด 6วัน 5คืน - VZ Vietjet Air 12,965 14,965 > Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
รหัสทัวร์ เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
FTKWLVZ05A240713A1 13 - 18 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 16,965 18,990 > Available
FTKWLVZ05A240720A1 20 - 25 Jul 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 18,965 20,990 > Available
FTKWLVZ05A240727A1 27 Jul - 01 Aug 2024 6D5N FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ Vietjet Air 18,965 20,990 > Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information: Available

ติดต่อ Fin Trip เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FT-KWLVZ05A-เที่ยวฟิน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน - VZ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: จีน
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: ดินเนอร์
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองกุ้ยหลิน -  เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: MING SHI YI ZHAN HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหนานหนิง - ถ้ำน้ำแข็ง - อุทยานหมิงซื่อ

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

หมิงซื่อ - น้ำตกเต๋อเทียน - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับกุ้ยหลิน - ตึกเซียวเหยา - ถนนคนเดินตงซี่เซียง

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: YANGSHOU ELITE GARDEN HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

เขางวงช้าง - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง

วันที่ 5 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม: GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

หยางซั่ว - เมืองลับแล - เมืองโบราณต้าชวี - ชมโชว์ Dream like Lijiang

วันที่ 6 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

ประตูเมืองโบราณกู่หนานเหมิน - พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา - สนามบินกุ้ยหลิน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Flights
Vietjet Air
Departure Flight: VZ3698 (14.15-18.00)
Arrival Flight: VZ3699 (19.00-20.50)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,990 > 16,965
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 19,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 19,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 6,000
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
30
Period
13 - 18 Jul 2024
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email